Gouden Narrenkap Gennep 2022

Uitreiking en feestprogramma zaterdag 26 november 2022

Welkom

Eén keer in de drie jaar wordt door de Samenwerkende Limburgse Vastelaovendverenigingen (SLV) de Gouden Narrenkap uitgereikt. In 2022 vindt deze uitreiking plaats in Gennep! De Gouden Narrenkap wordt uitgereikt aan een persoon of groep van personen die zich als vastelaovesartiest(en) gedurende langere tijd bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Limburgse vastelaovend.

Frans Theunisz met een delegatie van het bestuur van ’t Bombakkes

Dit jaar is deze bijzondere eer voor de bekende Maastrichtse volks- en vastelaovendzanger Frans Theunisz! Op 2 juni toog een het bestuur van de SLV samen met een delegatie van het bestuur van ’t Bombakkes naar Maastricht om Frans deze bijzondere aankondiging te doen. Hij was zichtbaar ontroerd en geëmotioneerd met deze benoeming en sprak van  “’t sjoenste momint van mien leve” 

In het verleden hebben o.a. Beppie Kraft, Pierre Knoops en Thei en Marij deze mooie onderscheiding mogen ontvangen. Op zaterdag 26 november (een week na MaNieFest 2022) komen alle Limburgse clubs van de SLV voor deze bijzondere gebeurtenis naar Gennep. En ’s avonds vindt er een feestelijk programma plaats in de feesttent op de Groes waar we ook iedereen uit Gennep en omstreken van harte voor uitnodigen. Kom je ook?